• slider2 _1_.jpg
  • slider3-.jpg
  • slider _1_.jpg


صادرات

صادرات داروهای داروسازی فاخر

محصولاتی نظیر ترامادول 100 و ایبوپروفن 400 این شرکت، تاکنون از طریق صادرات در اختیار کشورهای همجوار قرار گرفته است.

محصولات